Pomorskie.travel
Uzdrowisko Sopot
Uzdrowisko Sopot

Uzdrowisko Sopot

Uczynienie z Sopotu uzdrowiska już przed dwustu laty przypisano człowiekowi nazywanemu ojcem miasta– Jeanowi Haffnerowi – lekarzowi i propagatorowi higieny. Od samego początku realizacji programu Haffnera, była nastawiona na leczenie i wzmacnianie zdrowia. Na przestrzeni stu lat przekształcił on rybacką wieś w miasto, z nowoczesnymi urzadzeniami leczniczymi.

Ważną rolę w procesach zdrowienia przypisuwano kąpielom morskim, z których początkowo jedynie korzystali najbardziej zdeterminowani goście uzdrowiska. Znacznie większą popularnością cieszyły się inne urządzenia kąpielowe, umieszczone początkowo w jedynym w Sopocie "zakłądzie kąpieli ciepłych i zimnych" należącym do Haffnera. Można tam było kąpać się w wodzie słodkiej i słonej, ciepłej i zimnej, w wannach, pod prysznicami, a nawet pod specjalnie skonstruowaną kaskadą, która zrzucała sporą ilość wody z pewnej wysokości na kuracjusza. Ten ostatni rodzaj nosił nazwę "kąpieli gwałtownej".

Z czasem widoczne efekty poprawy zdrowia, o których opowiadali sopoccy kuracjusze wracając do domu, spowodowały coraz większy napływ ludzi, chcących ratować wątłe zdrowie. Następowała też pewna specjalizacja obiektów zajmujących się działalnością uzdrowiskową. Osobno korzystano z plażowych łazienek, by kąpać się morzu, osobno z coraz bardziej zaawansowanych urządzeń i technik wodolecznictwa w położonych blisko plaży zakładach.

Wiek XX, wraz z rozwojem turystyki, przyniósł nowy rozdział wodnych walorów uzdrowiska. Turyści przybywali odtąd do Sopotu, aby korzystać z morza, zaś ludzie o słabym zdrowiu by leczyć się przy pomocy kąpieli w wyspecjalizowanych ośrodkach medycyny wodnej. Takim zakładem był wzniesiony na początku XX wieku i istniejący do dziś Zakład Balneologiczny, znajdujący się tuż przy wejściu na teren molo – w tym samym miejscu co pierwszy zakład kąpielowy dr Haffnera. Do dnia dzisiejszego mieści się w nim szpital reumatologiczny, który jak przed dwustu laty leczy chorych kąpielami i inhalacjami. Na terenie Sopotu funkcjonują ponadto 4 inne zakłady uzdrowiskowe, z których chętnie korzystają osoby dotknięte reumatyzmem i chorobami dróg oddechowych.

Ważnym dla uzdrowiskowych funkcji Sopotu było odkrycie na przełomie XX i XXI wieku podziemnych zasobów leczniczej solanki i wykonanie jej ujęć, z których doprowadzona jest ona rurami do tzw. grzybka inhalacyjnego w Parku Południowym i fontanny przed Zakładem Balneologicznym. Mimo, że działalność uzdrowiskowa prowadzona jest w Sopocie nieprzerwanie od 200 lat, oficjalnie odzyskał on status miejscowości uzdrowiskowej w 1999 r., co wiązało się m.in. z koniecznością spełnienia bardzo ścisłych warunków ekologicznych.

Sopot dzięki swojemu położeniu, infrastrukturze turystycznej i medycznej, jest uzdrowiskiem w szerokim tego słowa rozumieniu. Można tu się leczyć, profilaktycznie wzmacniać zdrowie, a piękne otoczenie i powszechna atmosfera relaksu i rekreacji wpływa doskonale na psychikę, dopełniając tym samym leczniczego wpływu miasta na zdrowie fizyczne.

 

Foto: R.Baranowski, Dep. Turystyki, UMWP

Podziel się na: